Vogels spotten in je tuin

‘s Ochtends tijdens het ontbijt kijken we graag door het raam. In onze tuin is de dag al een tijdje gestart. Enkele mussen en een merel trippelen door het gras. Zij zijn op zoek naar hun ontbijt. Wat later strijken de mezen en de houtduiven neer. De merel vliegt weg. We zullen hem vandaag niet meer zien. En daar zijn plots de eksters en de kauwen.  Het is een komen en gaan van vogels. Vanuit het raam lijkt het of we naar een natuurdocumentaire kijken met acteurs van allerlei pluimage. We kunnen uren naar deze soap kijken.

Elke natuurlijke tuin vormt een prachtig decor van fauna en flora. Veel foeragerende vogels in je tuin betekent dat de natuur er leeft en dat er voldoende voedsel en nestmateriaal beschikbaar is. Een beetje helpen mag best, en niet alleen in de winter. De vogels zullen je tuin met plezier opnemen in hun dagelijkse route op zoek naar het noodzakelijke voedsel. Voor zichzelf, of voor hun jongen.

Dagelijkse zoektocht naar voedsel

Vogels volgen vaak een terugkerend patroon in hun dagelijkse voedselqueeste. Als je goed oplet, dan kan je dat patroon terugzien bij de bezoekers van je tuin. Dit foerageerpatroon heeft ook te maken met het territoriumgedrag van vogels. Je zal bijvoorbeeld nooit veel merels, die een groter territorium opeisen ten opzichte van hun soortgenoten, samen in je tuin zien. Bij vogeltellingen komen merels dan ook zelden in grote aantallen tezamen voor. Maar we vinden ze wel in de meeste tuinen terug. De merel blijft één van de vaakst gespotte vogels in de West-Europese tuin.

De huismus

Wat het totaal aantal gespotte vogels betreft blijkt de huismus nog steeds het hoogste woord te voeren in de meeste tuinen. Zowel in België, Nederland, Frankrijk, Duitsland als Engeland is de huismus de meest voorkomende vogel bij nationale vogeltellingen. Het hoge aantal getelde mussen heeft er mee te maken dat de huismus, zoals haar naam doet vermoeden, een vogel is die zich graag ophoudt in de buurt van mensen en woningen. 

Minder vogels tellen

Toch heeft de mus de jongste jaren van haar pluimen verloren en wordt ze in steeds minder tuinen gespot. Hetzelfde geldt voor de mezen en de vinken, wiens aantallen in de meeste landen teruglopen. Het gemiddeld aantal gespotte vogels in de meeste West-Europese tuinen gaat dan ook in dalende lijn. Momenteel ligt dat aantal op een dertigtal vogels per tuin. Het is duidelijk dat menselijk ingrijpen in de natuur en leefomgeving één van de grote oorzaken is van deze teruglopende aantallen. Zowel de invloed van de mens op het milieu als een nettere leefomgeving en efficiëntere bouwstijlen maken dat vogels minder voedsel, schuil- en broedplaatsen vinden. Ook het gebruik van pesticiden in de tuin helpt het vogelbestand niet vooruit.

Vogels volgen vaak een terugkerend patroon in hun dagelijkse voedselqueeste. Als je goed oplet, dan kan je dat patroon terugzien bij de bezoekers van je tuin.

Momentopname

Jaarlijkse vogeltellingen blijven steeds een momentopname. Niet alleen het uur van de dag maar ook  weersomstandigheden die leiden tot minder insecten of fruit aan de bomen, kunnen het aantal en type gespotte vogels sterk beïnvloeden. Zo zagen we in 2017 een opvallende stijging van het aantal mezen en spreeuwen in Engeland en werden de appelvink, sijs en zwarte mees in Frankrijk veel frequenter gespot dan de jaren voordien. Dit laatste zou te maken hebben met een veel grotere toestroom uit de noordelijke landen als gevolg van een falende vruchtvorming van de bomen daar. Dit zou deze vogelsoorten, die vooral fruit eten, naar het zuiden gedreven hebben.

Hieruit mag nogmaals blijken dat vogels wat betreft hun leefomgeving en migratie vooral afhankelijk zijn van het voedsel dat ze kunnen terugvinden of dat hen wordt aangeboden.

Tags in dit artikel

Tuin & natuur

Gerelateerde artikelen

community

Word lid van onze community!

  • Leuke beloningen
  • Unieke ideeën, tips en tricks
  • Gratis samples en kortingsbonnen
  • Nieuwe producten testen